kontakti

Iepriekš vienojoties, mūs var satikt

Ventspils ielā 50, Rīgā

Ar mums var sazināties

T. +371 28 338 228
E. greenmood@greenmood.lv

Mūsu rekvizīti SIA „Baltic BioPlastics”
Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003894950
PVN reģ. kods LV40003894950
Banka AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV51 UNLA 0050 0096 1728 9